This event has ended

Class Act

Class Act
or Call the Box Office
0131 228 1404

Details

  Start date22 Nov 2017
  End date23 Nov 2017
 • TicketsFull price £7 / Concession £5

  Traverse Theatre Company

  Class Act is the Traverse’s flagship education project. Now in its 26th year, Class Act challenges senior pupils from schools across Edinburgh to become playwrights, creating brand new scripts which are premiered on the Traverse stage.

  We’re delighted to be working with the National Theatre of Scotland and Bòrd na Gàidhlig to create a Gaelic strand of the project, supporting pupils from James Gillespie’s High School to create short plays written in the Gaelic language.

  These works will be captioned and presented alongside the work of pupils from Drummond High School, Liberton High School and The Royal High School. Traverse 1 will host two evenings of exciting new work from the Traverse’s next generation of playwrights – the Class Act 2017 graduates.

  Wed 22 Nov, 7.30pm: Liberton High School & Drummond Community High School
  Thursday 23 Nov, 7.30pm: James Gillespie’s High School & The Royal High School

  @traversetheatre / #ClassAct17

  Dates & times
  Wed 22 – Thu 23 Nov, 7.30pm

  Tickets
  Full price £7
  Concession £5

  See our Box Office page for full pricing and booking information.

  Venue
  T1

  Age recommendation
  14+

  Thank you to all Class Act 2017 supporters and partners, including: Bòrd na Gàidhlig, The Educational Institute of Scotland, Edinburgh Airport Community Board, National Theatre of Scotland, The Cross Trust, Ponton House Trust, Anderson Anderson & Brown Charitable Initiative and The City of Edinburgh Council.

   

  CLASS ACT 2017

  Companaidh Tèatar an Traverse
  a’ Taisbeanadh

  DICIADAIN 22 – DIARDAOIN 23 SAMHAIN, 7.30F

  Is e pròiseact foghlaim suaicheanta an Traverse a th’ ann an Class Act. A-nis san 26mh bliadhna, tha Class Act a’ dùbhlanachadh sgoilearan àrd-ìreil bho sgoiltean air feadh Dhùn Èideann gu bhith nan sgrìobhaichean dràma, a’ cruthachadh sgriobtaichean ùr-nodha a
  bhios air an taisbeanadh airson a’ chiad uair air àrd-ùrlar an Traverse.

  Tha sinn air leth toilichte a bhith ag obair còmhla ri Tèatar Nàiseanta na h-Alba agus Bòrd na Gàidhlig gus dual Gàidhlig den phròiseact a chruthachadh, a’ cur taic ri sgoilearan bho Àrd-Sgoil Sheumais Ghilleasbaig airson deilbh-chluich goirid a chruthachadh a tha sgrìobhte ann an Gàidhlig.

  Bidh na pìosan obrach sin air am mìneachadh ’s air an taisbeanadh ri taobh obair sgoilearan bho Àrd-Sgoil Dhrumainn, Àrd-Sgoil Liberton agus an Àrd-Sgoil Rìoghail.

  Bheir Traverse 1 aoigheachd do dhà fheasgar de dh’obair ùr brosnachail bhon ath ghinealach de dhràmairean an Traverse – ceumnaichean Class Act 2017.

  @traversetheatre / #ClassAct17

  Tiogaidean
  Làn phrìs £7
  Prìs lasaichte £5

  T1   14+

  Taing uile do luchd-taic is com-pàirtichean Class Act 2017, a’ gabhail a-steach: Bòrd na Gàidhlig, Institiud Foghlaim na h-Alba, Urras a' Chrois, Urras Taigh Phonton, Bòrd Coimhearsnachd Port-adhair Dhùn Èideann, Tèatar Nàiseanta na h-Alba agus Comhairle Baile Dhùn Èideann.

   
   

  Sign up to receive news from the Traverse Theatre.

  Please enter your details below to join our e-list.